EUROSOUL

UWAGA! Adres do korespondencji : Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa

Firma EUROSOUL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), Aleje Jerozolimskie 89 / 43, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000512137, nr NIP: 9512380186, reprezentowaną przez prezesa Viktora Rakovets. Tel. +48 531 511 500.