Opracowanie strategii wzorniczej dla Eurosoul

Eurosoul Sp. z o.o. otrzymał dofinasowanie projektu pod tytułem: „Opracowanie strategii wzorniczej dla Eurosoul”.

Celem projektu jest realizacja audytu wzorniczego i sporządzenie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 54 120,00 PLN. Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 37 400,00 PLN

dofinasowanie_eurosoul

EUROSOUL

UWAGA! Adres do korespondencji : Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa

Firma EUROSOUL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), Aleje Jerozolimskie 89 / 43, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000512137, nr NIP: 9512380186, reprezentowaną przez prezesa Viktora Rakovets. Tel. +48 531 511 500.